Gaseste 
Gaseste un magazin

ErP/ELD

Noua Directiva ErP/ELD

În decembrie 2007, Uniunea Europeană a aprobat pachetul de măsuri energetice și de protecție a climei cunoscut ca Norma pentru produsele cu impact energetic (ErP – „Energy-related Products”) și Directivaprivind etichetarea energetică (ELD). Un scop esențial al acestor norme a constat în îndeplinirea unor obiective ambițioase ale politicii de mediu, cum ar fi reducerea semnificativă a emisiilor de CO2 la nivelul întregii Uniuni Europene până în 2020. Norma ErP stabilește cerințele minime de eficiență energetică și pragurile emisiilor, în timp ce Directiva ELD impune ca echipamentele comercializate în UE săafișeze o etichetă care să indice clasa de randament energetic a produsului.

Noua eticheta energetica

Ca termen de comparație: În timp ce eticheta aplicată aparatelor electrocasnice a devenit un factor de încredere în alegerea produsului de către client, eticheta pentru instalațiile termice și de încălzire a apei va fi doar un singur element în procesul de luare a deciziei. Acest lucru înseamnă că o clasă înaltă a etichetei de eficiență energetică (A+ și mai sus) nu înseamnă neapărat că produsul/sistemul reprezintă soluția cea mai eficientă sau soluția optimă din punctul de vedere al costurilor pentru client. Eticheta energetică nu înlocuiește asistența specializată. Instalatorul este responsabil cu evaluarea tipurilor particulare ale clădirii și sistemelor de încălzire și, pe baza acestor informații, să decidă care este sistemul de încălzire ce asigură cea mai bună compatibilitate posibilă