Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că va oferim cea mai bună experienţă online şi pentru a ne adapta în mod constant, la nevoile dumneavoastră. Folosim, de asemenea, cookie-uri pentru a vă oferi caracteristici utile şi funcţionalitate optimă. Pentru a folosi web site-ul cu maxim de confort, va rugăm să activaţi opţiunea de acceptare a cookie-urilor de pe pagina noastră de internet.

Accepta Refuza

Convector electric

VER 75 - 200 - Convector electric

VER 75-200

  • Tensiune de alimentare 230 V
  • Protecţie împotriva electrocutării tip IP 24
  • Protecţie împotriva îngheţului la 4° C